U TK od plaćanja premije za zdravstveno osiguranje oslobođeno nekoliko kategorija građana

Skupština Tuzlanskog kantona u februaru 2003. godine usvojila je odluku na osnovu koje je uvedeno plaćanje premije zdravstvenog osiguranja, umjesto plaćanja participacija za svaku pruženu medicinsku uslugu od pregleda kod ljekara opće prakse do specijalističkih tretmana.

Međutim, Zavod zdravstvenog osiguranja TK ranije je donio odluku o oslobađanju pojedinih kategorija društva od plaćanja premije koja trenutno iznosi 20 KM na godišnjem nivou.

Ista lista je proširena te su sa 2019. godinom plaćanja participacije oslobođeni ratni vojni invalidi s utvrđenim invaliditetom od 60 posto i više, penzioneri sa minimalnom penzijom, trudnice, osobe koje su krv darovale više od 10 puta, dobrovoljni davaoci organa, članovi porodica šehida i poginulih boraca, osigurani štićenici socijalnih ustanova, osigurani korisnici socijalne pomoći, raseljena lica i izbjeglice ako nisu korisnici penzije, ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije.

Glasnogovornik Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Riad Kurtalić za Klix.ba je kazao da su plaćanja premije zdravstvenog osiguranja oslobođene i osobe starije od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije, civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60 posto, kao i osigurane osobe koje su prijavljene kod Službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog.

Također, premiju ne plaćaju ni djeca do navršenih 15 godina života, učenici i redovni studenti do 26. godine, osobe od 15 do 18 godina koje su ocijenjene kao trajno nesposobne za samostalan život i rad, a prijavljene su na zdravstveno osiguranja kao članovi porodice roditelja, kao i korisnice zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice.

Cijena takozvane “markice” i za 2019. godinu iznosi 20 konvertibilnih maraka, a iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za Klix.ba su istakli da osigurane osobe koje nisu uplatile premiju zdravstvenog osiguranja u utvrđenim rokovima, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snositi dio troškova.

Pojašnjenja radi, ukoliko osoba ne plati “markicu” koja se aplicira u zdravstvenu knjižicu, uobičajeno bolničko ležanje u trajanju od sedam do deset dana s redovnim dijagnostičkim pretraživanjem ili postupcima i procedurama liječenja, morala bi uplatiti participaciju koja može iznositi i više od hiljadu maraka.

Premija zdravstvenog osiguranja od prošle godine važi do 31. marta, a svi oni koji žele aplicirati “markicu” za tekuću godinu
moći će je kupiti polovinom januara.

Zaključno s 31. decembrom prošle godine na obavezno zdravstveno osiguranje u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK prijavljeno je ukupno 419.889 osiguranih osoba.

Facebooktwittermail