Ugovaranje zdravstvenih usluga po Radi vs ugovaranje po zakonu!

Realizacija programa zdravstvene zaštite na području HNŽ-a vrši se na osnovu Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koju je donijela Vlada HNŽ-a 2005. godine.

A što piše u odluci iz 2005. godine, tko odlučuje s kojim ustanovama će se ugovarati zdravstvene usluge?

Ovom Odlukom (član 9.) utvrđeno je da Upravni odbor Zavoda donosi Odluku o izboru zdravstvenih ustanova s kojima Zavod zaključuje ugovor, naravno,  uz suglasnost županijskog ministra zdravstva. Sve odluke moraju biti utemeljene na relevantnim zakonima, no to nije bio slučaj s Odlukom iz 2005. godine.

U Odluci iz 2005. godine navodi se da su temelji za sklapanje ugovora sadržani, između ostalog, u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  (SN FBiH 29/97) i Zakonu o zdravstvenom osiguranju (SN FBiH 30/97, 07/02). A što je pisalo u tim zakonima, s kim i kako se ugovaraju zdravstvene usluge, pa krenimo redom.

Članak 37. (SN FBiH 30/97  07/02) Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH

Zdravstvena zaštita iz članka 34. ovoga zakona pruža se osiguranim osobama u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih djelatnika s kojima je županijski zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

Ugovorima iz članka 37. utvrđuju se: vrsta, opseg i kvaliteta.

“Osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. stav 1. ovog zakona utvrđuje vlada županije na prijedlog županijskog ministra zdravstva.

I tako, sukladno propisanom čl. 37., Vlada HNŽ-a je donijela Odluku o osnovama, kriterijima i pravilima, ali umjesto pravila i kriterija propisanih zakonom, Vlada je  osmislila neka svoja i tako kreirala tu famoznu Odluku iz 2005. godine koju i dan danas vjerno prate  kreatori zdravstvenih politika u HNŽ-u. Iako ni te daleke 1997. godine zakonodavac nije pravio razliku između javnog i privatnog po pitanju mogućnosti ugovaranja usluga, baš kao ni tada, ni danas, osiguranici u HNŽ-u ne mogu s knjižicom otići kod privatnika.

Iako je još 1997. godine propisano pravilo da se usluge plaćaju na temelju vrste, obima i kvalitete, a isto vrijedi i danas, u HNŽ-u se usluge uglavnom plaćaju paušalno, što isključuje svaku mogućnost kvalitetnog nadzora.

Vrlo važno je istaći da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (SN FBiH 29/97) još 1997. propisano i sljedeće:

Članak 41.

Županijski zavod osiguranja raspisuje natječaj za popunjavanje mreže zdravstvene djelatnosti iz članak 37. st. 1. i 2. ovog zakona za obavljanje primarne, specijalističko-konzultativne i bolničke zdravstvene zaštite. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi županijski zavod osiguranja – uz pribavljenu suglasnost nadležnog ministra.

Čl. 42.

Županijski zavod osiguranja zaključuje ugovor sa zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnim zdravstvenim djelatnikom koji su najpovoljniji ponuđači iz čl. 41. stavak 2. ovog zakona.

Iz svega navedenog postavlja se pitanje kako je ikada bilo moguće donijeti Odluku da se ugovaranje vrši bez natječaja, isključivo s javnim zdravstvenim ustanovama i da odluku s kim će se ugovarati samostalno (bez javnog poziva) donosi Upravni Odbor Zavoda, uz suglasnost ministra. Na temelju kojih parametara je Upravni odbor definirao kvalitetu usluga što je jedan od ključnih uvjeta za ugovaranje? Gdje su parametri o vrsti i obimu, ako se plaća paušalno?!

Nadrealno zvuči, ali isto pitanje postavljamo i danas 18 godina kasnije, jer i 18 godina kasnije naša Vlada i Zavod postupaju po toj spornoj Odluci iz 2005. godine. A kako bi se  zdravstvene usluge trebale ugovarati kada bi Vlada i Zavod radili u skladu sa propisanim zakonskim okvirom?

U proteklih 18 godina  došlo je do značajnih promjena  kada je u pitanju zakonodavni okvir u oblasti zdravstva, ali nadležnima u HNŽ-u nije ni palo na pamet da nešto mijenjaju, a to nešto zvalo bi se vraćanje u zakonske okvire.

A zakonski okvir, između ostalog, uključuje:

  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13)

Napomena: Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 1997. na kojem se temelji Odluka iz 2005. godine, a na temelju koje i danas u 2023. godini ZZO HNŽ-a ugovara usluge stavljen je van snage još 2010. godine jer je usvojen novi Zakon.

  • Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18)

Napomena: Od 2005. do 2023. godine Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH imao je 3 izmjene i dopune.

  • Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/13 i 90/13)
  • Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 82/14, 107/14 i 58/18);

Napomena: Odluka o normativima i standardima (SN 5/03) koja je korištena kao kriterij za ugovaranje u Odluci iz 2005. godine stavljena je van snage 2014. godine .

  • Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09);
  • Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14, 59/22)

Navedeni zakoni i propisi možda nisu idealni, zasigurno bi trebalo raditi na njihovom usklađivanju, ali u svakom slučaju, radi se o važećim propisima na temelju koji je jedino pravilno i zakonito ugovarati zdravstvene usluge. U konačnici, federalni revizori, davno su upozorili nadležne u ZZO HNŽ-a:

  • ugovaranje usluga zdravstvene zaštite vršiti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Jedinstvenom metodologijom kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove;
  • poduzeti aktivnosti prema Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona s ciljem usklađivanja Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Jedinstvenom metodologijom;

A što piše u Jedinstvenoj metodologiji:

Programi zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga donose se za svaku kalendarsku godinu, a prije donošenja financijskog plana za tu kalendarsku godinu. Programe zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga koje su predmet ugovaranja utvrđuju nadležni zavodi zdravstvenog osiguranja uz prethodnu suglasnost nadležnih ministarstava, a u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite koje donosi nadležni ministar zdravstva, na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo.

Pitamo, ministra zdravstva, direktora/savjetnika ZZO HNŽ-a gdje se mogu pronaći Programi zdravstvene zaštite i Planovi i programi mjera za proteklih 18 godina, kao i što ste napravili po pitanju usklađivanja Odluke iz 2005. godine?

I, molimo, poštedite nas patetike, da se ne može bolje od ovog što imamo, zbog neusklađenosti propisa. Ako ne znate kako, pitajte kolege iz Sarajeva ili možda Tuzle, jer kod njih, s knjižicom i kod privatnika, nije nemoguća misija, a sve u skladu sa zakonom.

Ova objava omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Future i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Facebooktwittermail