Uspostava zdravstvenih vijeća u ŽZH – Široki Brijeg ispred svih, ministar zdravstva i dalje krši prava pacijenata!

Zdravstvena vijeća predstavljaju jedini  mehanizam civilne kontrole nad sektorom zdravstva, a odgovorni za njihovu uspostavu su izravno općinski načelnici, odnosno, ministri zdravstva.

Kada je u pitanju Županija Zapadnohercegovačka moramo istaći da  je Grad Široki Brijeg primjer pozitivne prakse kada je u pitanju uspostava zdravstvenih vijeća, ne samo u ovoj županiji nego i u cijeloj FBiH. Zdravstveno vijeća Grada Širokog Brijega formirano je u krajem 2015. godine, a više o njihovom radu možete vidjeti na stranici http://www.sirokibrijeg.ba/index.php/zdravstveno-vijece-grada-sirokog-brijega

Mreža Naše društvo, pratila je rad Vijeća i u više navrata snimala priloge nakon održanih sjednica. Posebno ističemo da su prvo zdravstveno vijeće koje je ozbiljno pristupilo jednoj od ključnih zadaća zdravstvenih vijeća, a to je informiranje javnosti o povredama prava pacijenta. Zdravstveno vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici održanoj 23.11.2017.godine donijelo Odluku o utvrđivanju izgleda obrasca za podnošenje polugodišnjeg izvješća o zaprimljenim i riješenim prigovorima pacijenata, te odlučilo da se isto objavi na službenim stranicama Grada Širokoga Brijega, a sve s ciljem  da se olakša zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama podnošenje istog. S druge strane, moramo istaći da zdravstvene ustanove/privatne prakse nisu pokazale ni najmanje sluha za ovu svoju obvezu što smatramo zabrinjavajućim.

Ono što nas još više zabrinjava je činjenica, da uspostava zdravstvenog vijeća na razini Županije Zapadnohercegovačke još uvijek nije predmet interesa ministra zdravstva ove županije. Ministar Stjepan Bogut je još prije dvije godine na okruglom stolu u Širokom Brijegu obećao da će učiniti sve da se formira zdravstveno vijeće na razini ŽZH. To obećanje dao je pred našom kamerom https://www.youtube.com/watch?v=ouKHrlW9soE , ali ga nažalost, još uvijek nije ispunio.

Općina Posušje formirala je zdravstveno vijeće u ožujku 2017.godine, ali o njihovim konkretnim aktivnostima nemamo nikakve informacije. Tko su članovi ovog zdravstvenog vijeća pogledajte na linku https://www.pravapacijenata.ba/provjerite-svog-nacelnika-zzh/branko-bago-nacelnik-opcine-posusje/

Općina Ljubuški zdravstveno vijeće formirala je 07.08.2017.godine. ali o njihovim konkretnim aktivnostima nemamo nikakve informacije. Tko su članovi ovog zdravstvenog vijeća pogledajte na linku https://www.pravapacijenata.ba/provjerite-svog-nacelnika-zzh/nevenko-barbaric-nacelnik-opcine-ljubuski/

 

Općina Grude jedina je općina u ŽZH koja još uvijek nije formirala zdravstveno vijeće. Prvo obećanje da će pristupiti objavi javnog poziva i formirati zdravstveno vijeće dobili smo u pisanoj formi potpisano od strane načelnika Ljube Grizelja još  15.09.2016.godine. https://www.pravapacijenata.ba/provjerite-svog-nacelnika-zzh/ljubo-grizelj-nacelnik-opcine-grude/

Mreža Naše društvo posjetila je Grude i ove godine i podsjetila ih na dano obećanje. Tom prilikom snimili smo i video prilog i dobili novo, vrlo konkretno obećanje https://www.pravapacijenata.ba/zupanija-zapadnohercegovacka-jesu-li-zdravstvena-vijeca-zazivjela-u-praksi/ (02:15-03:38). Nažalost još uvijek nemamo informaciju da je načelnik Općine Grude ispunio svoju zakonsku obvezu i formirao zdravstveno vijeće.

Uz malo dobre volje, Županija Zapadnohercegovačka mogla bi postati pilot projekt koji će pokazati da zdravstvena vijeća mogu dati značajan doprinos unapređenju kvalitete zdravstvene zaštite, da pacijenti moraju biti uključeni u kreiranje zdravstvene politike kao i da javnost mora imati uvid u informacije o prigovorima pacijenata.

Dajemo punu podršku članovima Zdravstvenog vijeća Grada Širokog Brijega da nastave sa svojim aktivnim radom na unapređenju zdravstvene politike i prava pacijenata. Pozivamo članove zdravstvenih vijeća općina Posušje i Ljubuški da slijede primjer kolega iz Širokog Brijega i krenu s konkretnim aktivnostima.

Načelnika općine Grude i ministra zdravstva ŽZH upozoravamo da svojim neformiranjem zdravstvenih vijeća izravno blokiraju sudjelovanje pacijenta u kreiranju zdravstvene politike i onemogućavaju građanima pristup podacima vezano za prigovore pacijenata.

Na koji način su različite zainteresirane strane u zdravstvu, naročito zdravstveni radnici i pacijenti, uključene u definiranje, validaciju, primjenu i procjenu strategija zdravstvene njege? Koji mehanizmi upravljanja postoje za tu svrhu?

Poštovana gospodo, ovo je jedno od pitanja iz EU Upitnika, razmislite kako biste Vi, s Vaše pozicije ministra/načelnika, odgovorili na ovo pitanje.

Istovremeno, upućujemo apel svim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama u Širokom Brijegu, Posušju i Ljubuškom da je njihova zakonska  obveza dostavljati polugodišnja izvješća o prigovorima pacijenata uspostavljenim općinskim zdravstvenim vijećima.

Podsjećamo, da je za kršenje ove odredbe Zakona predviđena kazna do 15.000,00 KM za zdravstvenu ustanovu, odnosno do 1.500,00 KM za nositelja odobrenja za privatnu praksu.

Za kraj, pozivamo građane da prate aktivnosti zdravstvenih vijeća i kroz davanje sugestija se uključe u njihov rad.

Na linku https://www.pravapacijenata.ba/provjerite-svog-nacelnika-zzh/

možete pronaći sve ključne dokumente vezano za formiranje i imenovanje članova zdravstvenih vijeća.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

detaljnije

IMA DUŽNOST FORMIRATI
ZDRAVSTVENO VIJEĆE LOKALNE
SAMOUPRAVE/KANTONA/FEDERACIJE

NAČELNIK/GRADONAČELNIK/MINISTAR

JEDINI MEHANIZAM CIVILNE
KONTROLE ZDRAVSTVENOG
SEKTORA

ZDRAVSTVENO VIJEĆE

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider
Facebooktwittermail