Vlada FBiH traži podatke o poslovanju zdravstvenih ustanova

Osnivači zdravstvenih ustanova nisu pravili analize i izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova, a rashodi su bili veći od prihoda, pokazuju dokumenti.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o problematici financiranja sektora zdravstva u Federaciji BiH s posebnim osvrtom financiranja kliničkih centara u FBiH i potrebi saniranja utvrđenih gubitaka zdravstvenog sektora. U dokumentu koji posjeduje “Večernji list” stoji kako osnivači zdravstvenih ustanova, Federacija BiH i županije, osim naprijed navedenog, nisu nikada bili supsidijarno odgovorni za negativno poslovanje ovih zdravstvenih ustanova iako je to njihova zakonska obveza regulirana člankom 41 Zakona o ustanovama.

Zaduženja ministarstva

Osim toga, osnivači se nisu bavili ozbiljnijom analizom i razmatranjem izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova čiji su osnivači, osobito izvješća u kojima je prikazan višak rashoda nad prihodima, a niti su po toj osnovi namirili gubitak zdravstvenim ustanovama proračunskim sredstvima ako smatraju da je isti opravdan sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i citiranom članku 41 Zakona o ustanovama. To znači da su osnivači samo konzumirali svoja prava glede postavljanja upravnih i nadzornih vijeća zdravstvenih ustanova, ali pri tome nisu ispunjavali i svoje obveze, stoji u dokumentu, prenosi portal Večernjeg lista BiH Vecernji.ba. Vlada Federacije obratit će se vladama županija da za zdravstvene ustanove, čiji su isključivo osnivači županije, sačine informacije o poslovanju, dugu i javnim prihodima istih, te podatke o navedenom dostave Vladi Federacije BiH.

Autor: Željko Andrijanić

Izvor: Večernji list

Facebooktwittermail