Zavod za zdravstvenu zaštitu žena KS: Plan reforme zdravstva je poput srednjoškolskog maturskog rada

Smatraju da reforma mora imati višeznačne argumente “za” prezentovane kroz stručni elaborat, te smatraju da se u ovu reformu krenulo i došlo do skupštinskih klupa s materijalom koji jeste sve osim stručnog i ekonomski utemeljenog elaborata.

“To je razlog zbog kojeg dižemo svoj glas i pokrećemo sve aktivnosti u tom pravcu. Kao argument za navedeno, odnosno da je riječ o amaterskom pristupu u provođenju reforme i to ne bilo čega nego zdravstva, kao bitne karike u funkcionisanju jedne društvene zajednice, govori i materijal koji su skupštinski poslanici dobili na postupanje, odnosno iščitavanje”, navodi se u reakciji ove ustanove.

Nemjerljiv značaj za prevenciju raka

Naglašavaju kako materijal koje je pripremilo Ministarstvo zdravstva KS uz stručnu pomoć zavoda za javno zdravstvo i zdravstvenog osiguranja, ima karakter paušalne procjene, a ne elaborata o stručnoj i ekonomskoj opravdanosti restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u KS.

“Po dosadašnjem načinu organiziranja ovaj zavod pruža usluge ženama KS na osam lokaliteta dok na tri lokaliteta pruža kompletnu ginekološku i dijagnostiku dojke. Ovakav set usluga koje se pružaju ženi na jednom mjestu je jedinstven u FBiH i od nemjerljivog značaja u prevenciji malignih oboljenja. Razbijanje ovako uspostavljenog sistema zdravstvene zaštite gdje žena na jednom mjestu može dobiti usluge iz ginekologije, odnosno dijagnostike dojke, nema alternativu”, naglašavaju.

Usklađeni s pozitivnim zakonskim propisima

U zaglavlju tabelarnog prikaza ušteda po Ustanovama koje su obuhvaćene pomenutim planom, stoji da je riječ o ustanovama čija organizacija i djelatnost nije usklađena sa pozitivnim zakonskim propisima. Iz Zavoda kažu kako je riječ o krajnje tedencioznoj konstataciji koja nema nikakvo uporište s obzirom na to da ustanove koje su obuhvaćene planom reorganizacije, a u sklopu sveobuhvatnog plana restruktuiranja, egzistiraju dugi niz godina ne nečijom voljom nego na osnovu pozitivnih zakonskih propisa.

“U tabelarnoj formi taksativno su naveden ustanove koje su obuhvaćene reorganizacijom kao i efekti ušteda po istim. Ono što je svima upućenim u ove aktivnosti bilo jasno je da primarni efekti ušteda od ove aktivnosti, uštede na poziciji naknada za upravne i nadzorne odbore (oko 33.000 KM godišnje po ustanovi) i korekcija na poziciji bruto plata jer se gasi pozicija direktora pa samim tim izdvajanja za bruto plaće su nešto niža oko 4.300 KM ma godišnjem nivou (razlika plate direktora i ljekara na godišnjem nivou). Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH precizira da se nadzorni odbor formira samo u zdravstvenim ustanovama gdje se kao osnivač pojavljuju kanton i FBiH. To znači da uspostava NO u svim ustanovama KS nije legitimna, a ukidanjem istih bi se ostvarile značajne ekonomske uštede, što je jedan od ciljeva reforme”, kažu u reakciji.

Pacijenti će dati ocjenu

Kažu kako je nepoznanica kako su uposlenici ZZO-a utvrdili uštede na poziciji materijalnih troškova s obzirom da je planom predviđeno da se ustanove pripajaju drugima u svom ukupnom kapacitetu i funkciji, pa se pitaju gdje se krije ušteda od 130.000 KM. Plan su uporedili sa solidnim maturskim radom srednjoškolca.

“Verifikaciju navedenih dokumenta, od procjena preko plana restruktuiranja do objedinjenog materijala kao ‘Program restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova KS’ dat će korisnici zdravstvenih usluga, naši pacijenti. Bojimo se da će biti po onoj narodnoj ‘pao s konja na magarca”, zaključuje se u reakciji koju potpisuje predsjednica Sindikata JU ZZZŽ i materinstva KS Semra Bukvić.

Facebooktwittermail