Zdravlje je pravo a ne privilegija – Stop diskriminaciji u zdravstvu!

Prava osoba oslobođenih plaćanja participacije u pojedinim županijama FBiH se krše već 7 godina. Dosta dugo javnost nije bila adekvatno informirana o ovoj problematici, ali sada se situacija mijenja jer građani/pacijenti su bolje informirani i bolje poznaju svoja prava. Potpisivanjem peticije dali su podršku inicijativi Zdravstvene mreže BiH koja traži da se primijeni Federalna odluka o participaciji i prestane s praksom naplaćivanja participacije osobama koje su oslobođenje te vrste plaćanja. Kakva je trenutno situacija po ovom pitanju u Tuzli, Mostaru i Bihaću, koliko potpisa je prikupljeno i što će biti naredne aktivnosti Zdravstvene mreže BiH pogledajte u prilogu…

Facebooktwittermail