Zdravstveno osiguranje djece

Pitanje:

Može li roditelj, čiji poslodavac ne uplaćuje obvezne doprinose, zdravstveno osigurati svoje dijete?

Odgovor:

Članak 19., stavak 1., točka 13a. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da su osigranicidjeca od rođenja, kao i djeca za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, odnosno studiranja na višim i visokim školama te sveučilištima, koja su državljani Bosne i Hercegovine, s prebivalištem na teritoriju Federacije, a nisu zdravstveno osigurana kao članovi obitelji osiguranika, ali najdulje do navršene 26. godine života“.

U ostvarivanju ovoga prava, relevantan je članak 86. stavak 7a i stavak 8. istog zakona koji glase:

Obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje su:

7a. tijelo uprave kantona mjerodavno za poslove socijalne i dječije zaštite

  • za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu osigurana po drugoj osnovi, a sukladno članku 19. točka 13a. Zakona,
  • za osobe nakon navršenih 65 godina života, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, a sukladno članku 19. točka 13b. Zakona.
  1. tijelo uprave kantona mjerodavno za obrazovanje – za učenike odnosno studente koji nisu osigurani po drugoj osnovi sukladno članku 19. točka 13a. Zakona, kao i za učenike odnosno studente koji vrše praktičan rad u svezi s nastavom;

Međutim, ovo bi praktično značilo da bi roditelj trebao „odjaviti“ svoje dijete sa svoga zdravstvenog osiguranja i prijaviti ga preko tijela navedenih u članku 86. stavak 7a i stavak 8.

Na temelju ovih članaka, dijete će zdravstveno osigurati nadležni Zavod zdrvstvenog osiguranja, po prijemu propisanog zahtjeva za zdravstveno osiguranje.

Međutim, ćak i usprkos ovim propisima koji se primjenjuju na području cijele Federacije, moućnost ostvarivanja ovoga prava je različita od županije do županije, zahvaljujući različitim tumačenjima ovih propisa.

 

Facebooktwittermail