Znate li tko su članovi Zdravstvenog savjeta Kantona Sarajevo?

Na temelju javnog poziva, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo formirala je zdravstveno vijeće koje broji 8 članova. Objava javnog poziva nije bila zakonska obveza, no zakonom je propisano da u sastavu vijeća trebaju biti i predstavnici pacijenata, mladih, stručnih udruženja, udruženja pacijenata.. ..Je li to slučaj kad je u pitanju ovo vijeće?

Facebooktwittermail