Županija Posavska – Participacija najčešći razlog za nezadovoljstvo pacijenata?!

Zdravstvena vijeća, kao jedini mehanizam civilne kontrole u sustavu zdravstva, na području Županije Posavske nisu formirana. S druge strane, pacijenti u ovoj županiji susreću se mnogobrojnim problemima, od kojih su neki specifični samo za ŽP. Zašto su zdravstvena vijeća značajna, kao i što o blokadi formiranja zdravstvenih vijeća i problemima u zdravstvu misle predstavnici ministarstva zdravstva, zdravstvenih ustanova, nevladinog sektora i ZZO-a, pogledajte u prilogu…

Facebooktwittermail